top of page

ACT-methodiek 


 

Bij het voeren van gesprekken en als basis voor de weerbaarheidstrainingen maken begeleiders van Kanu Experience gebruik van de ACT-methodiek (Acceptance Commitment Therapy). Door middel van ACT leren kinderen allereerst om gedachten en emoties te accepteren zoals ze zijn, zonder te proberen ze te vermijden of te onderdrukken. Dit betekent dat ze leren dat het normaal is om negatieve gevoelens te ervaren, maar dat deze gevoelens hun identiteit niet bepalen.

 

Door acceptatie kunnen kinderen meer ruimte creëren om met hun gedachten en emoties om te gaan, wat vaak leidt tot verminderde klachten wat betreft bovenstaande hulpvragen. Daarnaast moedigt de ACT-methodiek kinderen aan om in het hier en nu te leven, hun persoonlijke waarden te identificeren en acties te ondernemen die gebaseerd zijn op die waarden, zelfs als dit soms moeilijk is.

Inhoudelijk


 

ACT biedt zes veranderingsstrategieën, ook wel kernprocessen genoemd, die je kunt gebruiken om flexibel om te gaan met de complexiteit die je tegenkomt of mogelijk tegenkomt in het leven.

Deze strategieën omvatten: bewust worden van het huidige moment (hier-en-nu), openstaan voor alle ervaringen (acceptatie), loskomen van de letterlijke betekenis van gedachten en gevoelens (defusie), handelen vanuit een bredere bewustzijnsstaat (zelf-als-context), begrijpen wat diep van binnen belangrijk voor je is (waarden) en bewust kiezen en handelen naar die waarden, ondanks obstakels (toegewijd handelen).

Hoewel de zes strategieën voor iedereen gelden, verschillen de historische en sociale factoren die leiden tot gedrag dat niet in lijn is met je waarden voor elk individu en in elke situatie. ACT leert je daarom om flexibel mee te bewegen met de wisselvalligheden van het leven, ongeacht of ze positief of negatief zijn, om zo psychologische veerkracht te ontwikkelen.

Symbolen


 

Deze zes strategieën zijn door ACT4Life vertaalt naar het zesdelige symbolische systeem vertegenwoordigt verschillende aspecten van veranderingsstrategieën.

De boom staat voor de tastbare wereld om ons heen, de directe waarnemingen via onze zintuigen.

De uil belichaamt gedachten en gevoelens, inclusief meningen, herinneringen, oordelen en betekenissen die we aan alles geven.

Naast de boom en de uil is er de olifant, een symbool voor compassievol omgaan met en dragen van zowel innerlijke als uiterlijke lastige ervaringen. De olifant symboliseert veerkracht, het verwerken van verlies en het loslaten van de impact van gedachten en gevoelens die geen werkelijke last zijn.

Het figuur van de kat vertegenwoordigt het doen van wat voor jou belangrijk is, ongeacht de obstakels. Net als een kat is dit figuur nieuwsgierig, eigenwijs en volgt het zijn eigen pad, ongeacht externe invloeden.

En dan hebben we het hart, het meest universele symbool voor persoonlijke waarden en wat het leven waardevol maakt. Het geeft richting aan ons handelen en representeert de essentie van wat voor ons belangrijk is.

bottom of page